| | | |  
 
 

Tarieven 2015

In 2012 was een experiment van start gegaan met vrije prijzen in de mondzorg. Dit
experiment is gestopt. De minister van VWS heeft dit besloten op verzoek van de Tweede
Kamer. Om de mondzorg in Nederland betaalbaar te houden is er door de overheid sinds 2013
een maximum gesteld aan het tarief dat tandartsen en mondhygiënisten hun patiënten in
rekening mogen brengen. Lager dan het maximum kan wel, hoger niet.

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vaak tot een bepaald percentage. Het
percentage van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Indien u vragen hebt in verband
met vergoedingen en polisvoorwaarden, kunt u het het best contact opnemen met u
zorgaanbieder.

Als mondhygiënistenpraktijk heb ik mij volledig gespecialiseerd in periodiek onderhoud,
preventie en de behandeling van tandvleesproblemen. Door deze specialisatie heb ik
mijn praktijk heel efficiënt kunnen inrichten, met lagere kosten tot gevolg. Voor een aantal
veel voorkomende behandelingen kan ik dit voordeel doorgeven aan mijn patiënten door
gereduceerde tarieven te hanteren.

Hieronder vindt u de nieuwe tarieven die binnen mijn praktijk gelden alsmede een nadere
toelichting op de codes.

Ø  Tarievenoverzicht EZ Praktijk

Ø  Prestatieomschrijvingen Mondzorg

 

 

© copyright EZ Praktijk voor Mondhygiëne 2012