De mondhygiënist

De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.

Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.
De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van gingivitis en parodontitis (tandvleesaandoeningen).

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen, slechte adem en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging, ook voor implantaten
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd, zowel boven als onder het tandvlees (geldt ook voor implantaten)
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het afnemen van een bacteriologisch onderzoek (kweek)

daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

Indien:

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

© Met dank aan de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten