Tarieven

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg  zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vaak tot een bepaald percentage. Het percentage van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Indien u vragen hebt in verband met vergoedingen en polisvoorwaarden, kunt u het best contact opnemen met uw zorgaanbieder. Tot de leeftijd van 18 jaar worden tandheelkundige en mondhygiënische behandelingen voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Hieronder treft u een overzicht van de door mij gebruikte codes en bijbehorende tarieven.
Zie voor meer info: www.tandarts.nl/mondzorg/tandartstarieven

Consultatie en diagnostiek
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle 26,75
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion 126,72
C014 Pocketregistratie 42,24
C015 Parodontiumregistratie 84,48
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) 15,78
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) 15,78
M30 Behandeling gevoelige tandhalzen en toedienen medicament per element 7,04
M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek* 21,12
M40 Fluoridebehandeling per kaak 17,60
Verdoving
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 17,60
A15 Oppervlakte verdoving 9,15
Tandvleesbehandelingen (Parodontologie)
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element 38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling / herbeoordeling met parodontiumstatus 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie / herbeoordeling 77,44
T042 Consult parodontale nazorg 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg 189,38
Diversen
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling* 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces 95,04
T163 Toepassing lokaal medicament* 76,03
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 70,40

Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardtarieven:
Zorgzwaarte (voor gevallen waarin de zorgbehoefte afwijkt van het gemiddeld gebruikelijke)
Beperkte mogelijkheid voor behandeling door fysieke of mentale beperkingen
Patiënten met extreme angst
Hoge cariës activiteit
Extreem veel tandsteen of aanslag
Service of coulance

De genoemde tarieven zijn geldig vanaf januari 2024. Wijzigingen onder voorbehoud.