Disclaimer

Over de site van de mondhygiënist.

Uw mondhygiënist optimaliseert zijn klantenservice door middel van internet. Daartoe biedt de mondhygiënist zijn kennis online aan op een eigen site. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over onder andere behandelingen.

De inhoud van deze site is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Hoewel de informatie betrouwbaar wordt geacht, wordt er geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie.

De mondhygiënist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld en is niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult. Als u vragen heeft neem dan contact op met de praktijk.

Aan de verstrekte informatie en aanbevelingen kunnen geen rechten worden ontleend.